In 2008 we were asked to develop a lighting plan for the renovation of the Amsterdam Metro East Line. After consulting the client and an analysis of the design brief we came to the conclusion that the actual ambition exceeded the possibilities of a conventional renovation and that an integral approach was needed. Based on this conclusion, we were commissioned by the department of infrastructure and traffic (DIVV) of the city of Amsterdam to reformulate the design brief and ambitions entitled ‘Back to the Future’, which led to an architectural competition that was awarded in 2010 to Group A architects and Fabrique design. Beersnielsen returned to the original question of how lighting can be used to upgrade subway stations, but now within an integral approach and vision for the total renovation of the East line.

The lighting proposal was made from a user perspective with a focus on themes including atmosphere, experience, orientation and routing, transitions between interior and exterior and strong identity. The lighting plan consists of three layers: a layer with functional lighting, a second layer with spatial lighting to support orientation and improve the perception of space such as illuminating the walls and platforms of the stations, and a third layer with accent lighting for distinctive architectural details and specific places.To enhance the end result we organized several on-site lighting tests, which we incorporated in the lighting strategy within this ‘design and construct’ project.

 

In 2008 zijn we gevraagd om als onderdeel van de renovatie-plannen voor de Amsterdamse metro Oostlijn een lichtplan te maken. Na gesprekken met de opdrachtgever en een analyse van de ontwerpopgave zijn we tot de conclusie gekomen dat de werkelijke ambitie hoger lag dan de beschikbare middelen. Op basis van onze analyse hebben we opdracht gekregen van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) van de gemeente Amsterdam om een ruimere ambitienota te maken met als titel ‘Back to the future’. Deze visie leidde uiteindelijk tot het uitschrijven van een architectenselectie, die in 2010 gegund is aan Group A architecten en Fabrique design. Uiteindelijk is Beersnielsen opnieuw betrokken bij de oorspronkelijke vraag hoe de verlichting kan worden ingezet bij de renovatie van de metrostations, maar nu binnen een integrale visie en aanpak voor de totale Oost lijn.

Het verlichtingsvoorstel heeft de gebruiker als uitgangspunt waarbij thema’s centraal staan zoals: sfeer, beleving, oriëntatie en routing, geleidelijke overgangen tussen binnen en buiten en een herkenbare identiteit. Het lichtplan bestaat uit drie lagen: een laag met functionele verlichting, een tweede laag met ruimtelijke verlichting, ter ondersteuning van de oriëntatie en beleving van de ruimte, zoals het aanlichten van de wanden en perrons van de stations en een derde laag met accent-verlichting op kenmerkende architectonische details en specifieke plekken. Om het eindresultaat te optimaliseren hebben we op locatie diverse testopstellingen gedaan die vervolgens zijn uitgewerkt in een verlichtingsplan als onderdeel van dit ‘design-and-construct’ project.

Betrokken partijen: DIVV Amsterdam, Group A, Fabrique, Beersnielsen, Deerns, IBA

film renovatie Oostlijn Amsterdam

artist impressions GroupA