Fundraising Witte de With – de Appel

Donderdagavond 6 september 2012 vond de benefietavond van Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam en de Appel arts centre, Amsterdam plaats op een unieke locatie, namelijk de werkplaats van Atelier van Lieshout. Tussen zaagtafels, boormachines, stalen buizen, stapels hout, kunstwerken in de maak werd gedineerd en vonden diverse activiteiten plaats zoals een veiling van kunstwerken, speeches, performances en een rondleiding door de werkplaats en beeldentuin met werken van Atelier van Lieshout. De ruimte werd verlicht met wit en rood licht, de kleuren van Witte de With en de Appel. De wanden waar materiaal en machines stonden opgeslagen werden dramatisch verlicht met wit strijklicht dat zorgde voor mooie schaduwen op wanden en plafonds. De tafels stonden in een rode gloed. Werken wat van Lieshout in de Beeldentuin en de Kathedraal, en prachtige ruimte onder een silo, werden dramatisch belicht.

Thursday September 6, 2012 a fundraising dinner for ‘Witte de With’ Center for Contemporary Art, Rotterdam and ‘de Appel’ arts center, Amsterdam took place at a unique location, the workshop of Atelier van Lieshout. Between cutting tables, drills, steel pipes, piles of wood, works of art in the making a diner was served and several activities took place including an auction of artwork, speeches, performances and a tour through the workshop and sculpture garden with works by Atelier van Lieshout. The room was illuminated with white and red light, the colors of Witte de With and de Appel. The walls where equipment and machinery were stored were dramatically illuminated with white graze lighting that caused beautiful shadows on walls and ceilings. The tables bathed in a red glow. The works of van Lieshout in the Sculpture Garden and the Cathedral (a beautiful space under a silo) were dramatically exposed.