Hofpleinfontein, Rotterdam

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Eén van de uitgangspunten in de visie ‘stads-as’ is om een duidelijk beginpunt te maken: de Hofpleinfontein is hierbij het logische uitgangspunt. Daarom is gekozen om de fontein altijd te laten functioneren, ook in de winter, en deze op een sprankelende en dynamische manier vanuit het water uit te lichten. Atelier LEK heeft voor ieder seizoen verschillende lichtscenario’s opgesteld.
Atelier LEK: Sjoerd van Beers, Iris Dijkstra