Museumgarage, Rotterdam

Sjoerd van Beers Museumpark ParkeergarageSjoerd van Beers Museumpark Parkeergarage

Oorspronkelijk waren wij gevraagd om een kunstwerk van Marc Ruygrok in de vides van de ondergrondse museumparkgarage aan te lichten. Toen bleek dat de kunstwerken geen doorgang vonden hebben wij een voorstel gedaan voor het aanlichten van de vides en het aanpassen van de verlichting van de entrees voor auto’s en voetgangers en de traverse die toegang geeft aan het Erasmus Medisch Centrum. De wanden in de 2 grote vides worden overdag verlicht door zonlicht, ‘s-avonds worden ze egaal aangelicht met kunstlicht, dit geeft de gebruiker houvast en ondersteunt de oriëntatie. De vides zijn met glas overkapt dat in de avond oplicht en van buitenaf goed zichtbaar is. Ook de glazen voetgangers entrees lichten op en steken duidelijk af tegen de donkere achtergrond. Bij de entree voor automobilisten wordt de rijbaan goed aangelicht middels armaturen die netjes in de zijwanden zijn geïntegreerd.

Originally we were asked to make a lighting proposal for an artwork of Marc Ruygrok in the voids Museumparkgarage. When it appeared that the artworks found no passage we were asked to make a proposal for the lighting of the voids and entrances for cars and pedestrians and the traverse that gives access to the Erasmus Medical Centre. The walls of the two large voids are illuminated by sunlight during the day, in the evening they are evenly lit with artificial light, this gives the user guidance and supports orientation. The voids are roofed with glass which in the evening light up and visible from the outside. The glass pedestrian entrances also light up like lanterns and are clearly visible in the dark.The car entrance is well lit by luminaires tha are neatly integrated into the sidewalls.

Betrokken partijen: o.a. OBR Rotterdam, Paul de Ruiter Architecten, Marc Ruygrok

Atelier LEK: Sjoerd van Beers