Office building Coolsingel, Rotterdam

The lighting concept for the office building Coolsingel 57 is part of the Lighting masterplan ‘City Axis’ to highlight prominent buildings and enhance the qualities of the existing architecture and art. The building is gently illuminated on the flanks.The striking glass staircase changes color from warm white on the lower floors to ice blue on the upper floors to form a ‘crown’ on the roof.

On the façade facing the square is a sculpture by Jan Engelengoor that is illuminated by a seemingly white light, its shadows however miraculously chance color during the night, from yellow to red, to ice blue. Like the colors of the sky that gradually change by sunset.

Het lichtplan voor het gebouw Coolsingel 57 sluit aan op de lichtvisie voor de ‘stads-as’ om prominente gebouwen aan te lichten en gebruik te maken van de bestaande kwaliteiten van de architectuur en kunst. Het gebouw wordt aan de flanken zacht aangelicht. Het markante glazen trappenhuis kleurt van warm wit op de lagere verdiepingen naar ijsblauw op de bovenste verdiepingen, als een ‘kroon’ op het dak. Aan de pleinzijde bevindt zich een beeld van Jan Engelengoor dat door wit licht wordt aangelicht. De schaduwen van het beeld veranderen echter gedurende de avond langzaam van kleur, van geel tot rood en ijsblauw, net als de kleuren van de lucht bij een ondergaande zon.

Atelier LEK: Juliette Nielsen, Sjoerd van Beers, Iris Dijkstra