Portfolio (introduction text for the homepage)

Beersnielsen lighting designers is a creative, flexible and independent lighting design firm founded by Sjoerd van Beers and Juliette Nielsen. We design light in spaces for people, ranging from an urban scale and public places to exteriors of buildings and interior spaces.

Beersnielsen lichtontwerpers is een creatief, flexibel en onafhankelijk lichtontwerpbureau opgericht door Sjoerd van Beers en Juliette Nielsen. Wij ontwerpen licht in ruimtes voor mensen. Dit doen we op verschillende schaalniveaus variërend van stedelijke, openbare ruimtes tot het exterieur en het interieur van gebouwen.