Witte de With, Rotterdam

The Witte de With neighborhood in Rotterdam is a unique and well known area with a mix of culture, restaurants and shops. Commissioned by the local business district association, we did a study on the possibilities to improve the identity of the area. As a result two concepts were chosen that fit the eccentric and cultural character of the neighborhood. The name ‘Witte de With’ is a starting point for a series of neon text, scattered over the entire length of the street. In addition, the character ‘W’ – of the name ‘Witte de With’ – became a recognizable icon. Used as a sign and trademark the ‘W’ can be found all over the street in the form of light boxes in shopping windows.

Het Witte de With kwartier in Rotterdam is een eigenzinnig gebied met een mix van cultuur, horeca en winkels. In opdracht van de ondernemersvereniging is er een studie gedaan naar de mogelijkheden om de identiteit van het gebied te versterken. Daaruit zijn twee ontwerpen voortgevloeit die passen binnen het eigenzinnige karakter. De naam Witte de With is uitgangspunt voor een serie woordspelingen die als neon teksten over de totale lengte van de straat worden toegepast. Daarnaast, is de letter ‘W’ van Witte de With als herkenbaar icoon toegepast in de vorm van kleine lichtbakken in de etalages.

Fotografie: Rubén Dario Kleimeer

Atelier LEK: Sjoerd van Beers, Juliette Nielsen, Iris Dijkstra