Central hall main library, Rotterdam

Door bureau M2R is voor de centrale bibliotheek in Rotterdam een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de centrale hal. Hierbij was de uitdaging om eenheid te krijgen in de grote diversiteit aan functies en om de routing voor de bezoeker duidelijk leesbaar te maken. Het lichtplan ondersteunt deze uitgangspunten. Duidelijk zichtbare lichtvlekken op de grond begeleiden de bezoeker naar de stijgpunten en de uitgifte en inname balies. Daarnaast zorgt het contrast in lichtniveau’s ervoor dat de rode meubels opvallen.

The office of M2R made a new design for the structure of the central hall of the central library in Rotterdam. The challenge was to create unity within the diversity of functions and make an intuitive routing for the visitor. The lighting supports these principles. Clearly visible light spots on the ground lead the visitors to the escalators and the counters. In addition, the contrast in light levels make the red furniture stand out.

Atelier LEK: Juliette Nielsen