Beersnielsen lighting designers is a creative, flexible and independent lighting design firm founded by Sjoerd van Beers and Juliette Nielsen. We design light in spaces for people, we do so on a urban scale, for the public space, for the exterior of buildings and interior spaces.

Beersnielsen lichtontwerpers is een creatief, flexibel en onafhankelijk lichtontwerpbureau opgericht door Sjoerd van Beers en Juliette Nielsen. Wij ontwerpen licht in ruimtes voor mensen, dit doen we op verschillende schaalniveau’s: stedelijk, openbare ruimte, exterieur en interieur van gebouwen.